Laatste voorbereidende studiedag voor bedevaartfunctionarissen ISN

Ter voorbereiding op de bedevaart (hajj) van 2019 heeft de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een bijeenkomst gehouden die werd bijgewoond door dienstdoende geloofsbedienaren. De bijeenkomst vond plaats in het complex van Vakif BV, alwaar de Bedevaartorganisatie ISN is gehuisvest, en stond in het teken van de afronding van de voorbereidingen op de pelgrimsreis.

De bijeenkomst vond plaats op 21 juli 2019 en werd bijgewoond door dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer), Muhlis Koç (Bestuursvoorzitter ISN), Cevdet Keskin (Procesmanager Bedevaartorganisatie ISN) en geloofsbedienaren die de pelgrimskandidaten zullen begeleiden tijdens de bedevaart.

Tijdens de bijeenkomst werd er een evaluatie gehouden van de voorbereidingen, zoals het definitieve vluchtschema, de groepsindeling en de taakverdeling. Bestaande werkprocessen werden tegen het licht gehouden teneinde maatregelen te kunnen treffen om aan de verwachtingen van de pelgrimskandidaten te voldoen. Samen met de geloofsbedienaren is er gekeken naar hun verantwoordelijkheden tijdens de bedevaart.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.