ISN Yeni Moskee Breda officieel geopend

Op 29 januari 2023 is de ISN Yeni Moskee te Breda officieel geopend, waaraan Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Sevgi Kısacık (Consul-Generaal te Rotterdam), Paul Depla (Burgemeester van Breda), de buurtverantwoordelijke en ambtenaren, Muhlis Koç (Voorzitter ISN), Recep Ayaz (Bestuurssecretaris ISN) Cengiz Korkmaz (Bestuurslid ISN), besturen van omliggende moskeeën, religieuze bedienaren, de moskeegemeenschap, de vrouwenafdelingen, jongerenafdelingen en buurtbewoners hebben deelgenomen, waarbij na een concert van het Mehteran-team het lint werd doorgeknipt en de moskee officieel werd geopend met smeekbeden en zegeningen voor de profeet (ṣalawāt).

Het programma begon met het volkslied en een recitatie uit de Koran door religieus bedienaar Adem Kotan. Vervolgens nam moskeevoorzitter Kıyaseddin Karakaya het woord, die een openingstoespraak hield en informatie gaf over het bouwproces van de moskee. Bestuurslid Hakan Tek gaf in het Nederlands informatie over de moskee.

In zijn toespraak bedankte ISN-voorzitter Muhlis Koç het moskeebestuur, de dienstafdelingen, degenen die hebben bijgedragen aan de bouw van de moskee en de gemeenteambtenaren.

Burgemeester Paul Depla van Breda, die een toespraak hield bij de opening, bedankte het moskeebestuur en de Turkse inwoners voor het tot stand brengen van deze moskee. De heer Depla zei verder: “Allereerst wil ik u feliciteren en bedanken dat u dit mooie werk naar onze stad Breda hebt gebracht als resultaat van de inspanningen die met grote inzet, doorzettingsvermogen en zelfopoffering zijn geleverd. U weet allemaal dat de gerechtelijke fase lang heeft geduurd, maar deze uitloop heeft te maken met de klachten van de naaste bewoners. Als burgemeester steunde ik dit project, maar ik moest luisteren naar hun mening om de sociale vrede te verzekeren. We probeerden een middenweg te vinden. Uiteindelijk hebben we gehandeld met als doel de aarzelingen van de moskee, het cultureel centrum en de bewoners van de regio weg te nemen en eenheid te verzekeren. Ik geloof dat de ISN Yeni Moskee te Breda en het Cultureel Centrum Breda met haar activiteiten een grote bijdrage gaat leveren aan dit gebied van Breda. Ik weet dat zulke werken een belangrijke functie hebben om van Breda een multiculturele stad te maken die samenleeft, bijdraagt aan de sociale vrede en een bijdrage levert aan de culturele rijkdom. Ik wens dat dit nieuwe centrum veel goeds brengt voor de Turkse gemeenschap die in Breda woont.”

In haar toespraak zei Sevgi Kısacık, Consul-Generaal te Rotterdam, dat onze moskeeën een grote bijdrage leveren aan onze burgers om hier veilig en in harmonie met de samenleving te leven, zonder hun taal en religie te verliezen, door zichzelf en identiteit te behouden. Zij benadrukte dat moskeeën een grote bijdrage leveren aan het overdragen van nationale waarden aan onze jeugd. Zij zei dat zij erg onder de indruk was van deze opening en dat onze religieuze bedienaren, families en bestuurders in deze zin serieuze plichten op zich hebben genomen en hun plichten naar behoren vervullen. Kısacık verklaarde dat zij net in Nederland is begonnen en dat de deur van het consulaat altijd voor iedereen openstaat. Ze bedankte degenen die zich enorm hebben ingespannen om de moskeeën levend te houden, en in het bijzonder de dames. Ook bedankte ze de gemeenteambtenaren, het bestuur van de moskee en iedereen die heeft bijgedragen voor hun medewerking.

De Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag, Prof. Dr. Haluk Songur, zei het volgende in zijn toespraak: “Welkom in het huis van Allah, in de moskee, een plek die samenbrengt, niet verdeelt, niet scheidt, maar verenigt. Eigenlijk is het vandaag de dag van de stilte. Als we allemaal een half uur in stilte zouden doorbrengen, denkend en in contemplatie, zou dit misschien waardevoller zijn en meer aan ons bijdragen dan waar we over spraken. De moskee brengt samen: mannen en vrouwen, jong en oud, mensen van verschillende afkomst. Qua betekenis is de moskee, jāmiʿ, een plek die verzamelt, die afscheiding en onenigheid wegruimt. Lof aan Allah, dat Hij ons hier vandaag samen heeft gebracht. We bevinden ons momenteel in het klimaat van barmhartigheid en mededogen, dat we “de heilige drie maanden” noemen. Moslims leren in deze maanden om anders te kijken naar dingen. De Profeet zei: “De aarde is voor mij tot een masjid gemaakt”. We gebruiken het woord masjid vooral voor kleine moskeeën en het woord jāmiʿ voor grote moskeeën. Het is een van de meest fundamentele regels van de sociologie: de mens is van nature beschaafd en een sociaal wezen; Ik wil benadrukken dat mensen sociale wezens zijn, en dat in die zien moskeeën van belang zijn. Ik feliciteer iedereen die middels een bijdrage aan dit mooie werk een bijdrage heeft geleverd aan de verrijking van Nederland en de islamitische gemeenschap in Nederland en spreek mijn oprechte dank uit.”

Tot de tijd van het middaggebed reciteerden vrouwelijke leerlingen die onderwijs volgen in de moskee zegeningen voor de profeet (ṣalawāt), takbīr’s en korte soera’s. Na afloop van het middaggebed en met het verstrekken van versnaperingen namens het moskeebestuur aan de gasten, werd het programma afgesloten.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.