ISN Vrijdagpreekcommissie bijeengekomen in Deventer

De vrijdagprekencommissie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) is op 14 december 2022 bijeengekomen in de ISN Merkez Moskee te Deventer.

De bijeenkomst werd bijgewoond door Hüsnü Özmen (Attaché voor Religieuze Zaken te Deventer), Abdülhakim Ay (Voorzitter Preekcommissie ISN en Religieus Bedienaar ISN Imam-i Azam Moskee te Rijen) en de leden van de preekcommissie.

De bijeenkomst begon met een Koranrecitatie, waarna – onder leiding van Abdülhakim Ay – de agendapunten werden besproken.

Tijdens de bijeenkomst zijn de onderwerpen bepaald van de preken die in de eerste zes maanden van 2023 zullen worden voorgedragen. Tevens is er gesproken over zaken als de taal van de preek, het doel, de onderwerpen en de effectiviteit ervan. Ook is gesteld dat er bij het vaststellen van de onderwerpen rekening wordt gehouden met zowel de materiële als de spirituele behoeften van de in Nederland woonachtige moslims.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.