ISN verstrekt studietoelage aan studerende jongeren

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) is een betrouwbare tussenpersoon voor het vertrekken van bijdragen als de armenbelasting, de vastenaalmoes, liefdadigheid en andere giften die toekomen aan mensen die in religieuze termen behoeftig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een beurs aan studenten. De binnengekomen bijdragen worden verstrekt aan behoeftige moslims, met inachtneming van degenen die daarvoor in aanmerking kunnen komen, zoals gespecificeerd in de Koran. In 2021 ontvingen in totaal 3063 studenten een toelage, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Via de volgende link kunt u een bijdrage leveren: https://diyanet.nl/ideal

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.