ISN veroordeelt terreuraanslag Wenen

Langs deze weg willen wij de terreuraanslag die op 2 november 2020 plaatsvond in Wenen met kracht veroordelen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden en wij wensen de gewonden een spoedig herstel.

In onze religie staat het doden van een persoon gelijk aan het doden van alle mensen; evenzo staat het laten leven [door iemand te redden] gelijk aan het laten leven van de hele mensheid (Koran, 5: 32). Elke aanval op de levens van onschuldige mensen druist in tegen alle religieuze principes en is de ergste misdaad tegen het menselijke geweten.

Een terreurdaad is per definitie een aanval op de hele mensheid, ongeacht waar, wanneer en door wie deze wordt verricht. Het doel van dergelijke aanvallen is om de eenheid, vrede en rust teniet te doen en om de sociale structuren te verstoren. De onderhavige aanslag druist ernstig in tegen onze opvatting, voorstelling en invulling van samenleven. Wij zullen nimmer toestaan dat die overtuiging van samenleven teniet wordt gedaan.

Derhalve dient de hele wereld, ongeacht ras, religie en plaats, bedachtzaam te zijn bij dergelijke aanvallen. We dienen ons te verenigen en in te zetten omwille van de vrede en harmonie van de hele mensheid en de mondiale veiligheid. Dit is zowel een menselijke als een religieuze opgave. Moge Allah de Verhevene de gehele mensheid beschermen tegen alle vormen van terreur.

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.