ISN houdt vrijdagpreek over mensen met een beperking

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft voor de vrijdagpreek van 4 december 2020 gekozen voor een actueel en relevant thema: “Ontferm je over mensen met een beperking”.

ISN heeft voor dit thema gekozen vanwege de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, die elk jaar op 3 december plaatsvindt. In de preek kwam naar voren dat mensen met een beperking net als iedereen onderdeel uitmaken van de samenleving en dat zij door de Schepper aan ons zijn toevertrouwd; het is een middel tot beproeving. Ook werd opgeroepen om mensen met een beperking op een goede manier te behandelen, dat zij nimmer buitengesloten mogen worden en dat ook zij op alle fronten betrokken dienen te worden bij de gemeenschap.

Hieronder een parafrase van de preek:

‘Beste aanwezigen, God heeft ons opgedragen om de rechten van mensen met een beperking te respecteren. De Profeet (de vrede en zegeningen zij met hem) gaf hier invulling aan door bijvoorbeeld de blinde metgezel ʿAbdullāh ibn umm Maktūm (moge Allah tevreden zijn over hem) tot gouverneur en Korandocent te benoemen. Opvallend genoeg gaf de Profeet hem nog vele andere functies die binnen zijn mogelijkheden lagen. Daaruit leiden we af dat de Profeet zich heeft ontfermd over mensen met een beperking en dat hij er alles aan deed om hen midden in de gemeenschap te zetten. Daarbij hield hij rekening met hun capaciteiten en beperkingen.’

ISN zal altijd zij aan zij staan met mensen die te maken hebben met een beperking.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.