ISN houdt vrijdagpreek over mensen met een beperking

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft voor de vrijdagpreek van 2 december 2022 gekozen voor het thema: “Ontferm je over mensen met een beperking”.

ISN heeft voor dit thema gekozen vanwege de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, die elk jaar op 3 december plaatsvindt. In de preek kwam naar voren dat mensen met een beperking net als iedereen onderdeel uitmaken van de samenleving en dat zij door de Schepper aan ons zijn toevertrouwd; het is een middel tot beproeving. Ook werd opgeroepen om mensen met een beperking op een goede manier te behandelen, dat zij nooit buitengesloten mogen worden en dat ook zij op alle fronten dienen te worden betrokken bij de gemeenschap.

Hieronder een parafrase van de preek:

‘Geachte aanwezigen, Allah heeft ons opgedragen om de rechten van mensen met een beperking te respecteren. De Profeet (de vrede en zegeningen zij met hem) gaf hier invulling aan door bijvoorbeeld de blinde metgezel ʿAbdullāh ibn umm Maktūm (moge Allah tevreden zijn over hem) tot gouverneur en Korandocent te benoemen. De Profeet gaf hem nog vele andere functies die binnen zijn mogelijkheden lagen. Hieruit en uit vergelijkbare voorbeelden leiden we af dat de Profeet zich heeft ontfermd over mensen met een beperking en dat hij er alles aan deed om hen midden in de gemeenschap te zetten. Daarbij hield hij rekening met hun capaciteiten en beperkingen. Wij dienen dit voorbeeld na te volgen en zij aan zij te staan met mensen die een beperking hebben.’

ISN staat altijd zij aan zij met mensen die te maken hebben met een beperking. Klik hier om de gehele preek nalezen.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.