ISN houdt pedagogie-seminar voor onderwijsvrijwilligers

In het kader van deskundigheidsbevordering heeft de afdeling Onderwijscoördinatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een tweedaagse pedagogie-seminar gehouden voor onderwijsvrijwilligers.

Het seminar werd gehouden op 28 en 29 april 2018 in het Mennorode Conferentiehotel te Elspeet. Gedurende twee dagen namen onderwijsvrijwilligers – in het kader van bijscholing – deel aan diverse werkgroepen teneinde hun didactische vaardigheden te trainen.

Prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag) nam deel aan het slotstuk van het seminar, waarin hij de deelnemers toesprak. Ünal benadrukte in zijn toespraak dat het van wezenlijk belang is om de kwaliteit van het godsdienstonderwijs te waarborgen en dat het om die reden van belang is om op structurele basis dergelijke studiedagen te houden. Na afloop van het seminar bedankte Ünal de aanwezigen voor hun deelname.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.