Interdisciplinaire “International Summer School” afgerond met afsluitende les

Het gecertificeerde interdisciplinaire “International Summer School”-programma, georganiseerd in samenwerking tussen de Islamitische Stichting Nederland (ISN) en de “Istanbul Research and Education Foundation” (ISAR) eindigde op 3 augustus 2023, met een afsluitende les getiteld “The Accuracy and Precision in Radiocarbon Dating Test in Relation to Paleographic Features: How accurate is Carbon-14 (C14) in Dating Qur’anic Parchments”, verzorgd door emeritus-hoogleraar Prof. Qasim al-Samarrai (Universiteit Leiden).

Het programma werd bijgewoond door Dr. Muhammed Emin Altın (Plaatsvervangend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag en Attaché voor Religieuze Zaken te Rotterdam), Zehra Vlug-Ünver (Onderwijscoördinator ISN), Ahmed Bulut (Specialist Religieuze Vertalingen ISN), studenten die deelnemen aan het Summer School-programma, onderzoekers en academici.

In de afsluitende les gaf Prof. Al-Samarrai informatie over zijn studies aan de Universiteit van Birmingham, die gingen over delen van de Koran waarvan wordt beweerd dat ze tot de Heilige Koran behoren.

Prof. Al-Samarrai verklaarde dat de manuscripten in kwestie niet tot de oudste exemplaren van de Heilige Koran in de wereld behoren, zoals wordt beweerd, en verklaarde dat als resultaat van de onderzoeken die zijn uitgevoerd met de zogeheten Carbon-14-dateringsmethode, deze niet kunnen behoren tot de kopieën van de Heilige Koran (maṣāḥif) die in de periode van kalief ʿUthmān werden verveelvoudigd.

Prof. Al-Samarrai merkte op dat westerse oriëntalisten niet met voldoende nauwgezetheid en precisie werkten in hun studies over de islamitische wereld, en waarschuwde dat de islamitische gemeensdchap het grote aantal manuscripten dat behoort tot ons wetenschappelijk en cultureel erfgoed dat door aankoop of smokkel naar het Westen is gebracht, moet beschermen.

Prof. Al-Samarrai, die zijn wetenschappelijke studies en activiteiten na zijn pensionering voortzette, nam de door ISN uitgegeven publicaties, “De Islām in het Licht van Aḥādīth” en “Handboek van de Islām”, in ontvangst. Daarnaast werd hij geïnformeerd over de activiteiten en werkterreinen van ISN.

Na een vraag- en antwoordsessie werd het programma afgesloten met de uitreiking van certificaten aan de deelnemers, en versnaperingen verzorgd door ISN.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.