Hulpverlening ISN voor Rohingya-vluchtelingen

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een deel van de binnengekomen donaties verspreid onder Rohingya-vluchtelingen. Dit heeft ISN gerealiseerd door zelf naar de vluchtelingenkampen af te reizen.

De hulp is geleverd tussen 27 december 2017 en 3 januari 2018. Mücahit Batman (Onderwijscoördinator ISN) en Abdullah Kaya (Secretariaat ISN) bezochten het gebied om de ingezamelde hulp te verspreiden onder de armste vluchtelingen. Dit vond plaats in Teknef Upazila, een grensgebied in Bangladesh dat aan Myanmar grenst.

Tijdens het bezoek zijn eerst 1900 voedselpakketten ingekocht nabij deelstaat Rakhine. Elk voedselpakket bevat eetwaar waarmee een gezin van vijf personen een maand lang kan rondkomen. De pakketten zijn in Teknef Upazila uitgedeeld aan de vluchtelingen.

Vluchtelingen die in Bangladesh verblijven worden onderverdeeld in officiële en niet-officiële vluchtelingen. Hun groepsomvang neemt dagelijks toe met aantallen die variëren tussen 50 en 500. Officieel aangemelde vluchtelingen verkrijgen voldoende rechten van diverse hulporganisaties, terwijl niet-officiële vluchtelingen aan hun lot worden overgelaten. Dat zijn er honderdduizenden. ISN heeft de ingekochte hulpgoederen met toestemming van lokale autoriteiten en met hulp van legervertegenwoordigers onder de niet-geregistreerde vluchtelingen verspreid.

In het derde en vierde kwartaal van 2017 heeft ISN – met inspanningen van aangesloten moskeeën – hulp ingezameld. Dat bedrag was met tussenkomst van Stichting Diyanet Turkije reeds afgedragen aan de vluchtelingenkampen in Rakhine. Tijdens het bezoek van ISN is er extra hulp uitgegeven ten behoeve van de vluchtelingen in Teknef Upazila. Dit laatstgenoemde bedrag is afkomstig uit het armenbelastingfonds van ISN (ISN Zakat Fonds).

Er staat voor 2018 een vervolgbezoek gepland. Tijdens die hulpverleningsronde – die vóór de maand Ramadan zal plaatsvinden – wordt er naast een hulpteam ook een verpleegteam gestuurd naar Rakhine. Vanwege het aanhoudende conflict in Myanmar blijft het door ISN geopende speciale rekeningnummer intact om de inzamelingsactie in stand te houden.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.