HOOFDKWARTIER ISN PAST DIENSTVERLENING AAN ALS GEVOLG VAN HET CORONAVIRUS

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus die de Nederlandse overheid op 23 maart 2020 heeft aangekondigd, heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) de reeds van kracht zijnde noodmaatregelen verder aangescherpt en aanvullende besluiten genomen. De besluiten zijn bedoeld om het risico op de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Thuiswerkbeleid
Het hoofdkwartier van ISN te Den Haag is vanaf heden beperkt toegankelijk. De front- en backofficemedewerkers van al onze afdelingen zetten hun werkzaamheden thuis voort; de frontoffice blijft bereikbaar.

Uitvaartbeleid en doorgeven administratieve wijzigingen
Om het overlijden van een naaste te melden kunt u ons bereiken op 06-54785611 of 06-54614896. Onze uitvaartdienst blijft 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Om een wijziging door te geven (zoals een adreswijziging, inschrijven kind, nieuwe registratie of echtscheiding) kunt u een mail sturen naar cenazefonu@diyanet.nl. Bij mailcorrespondentie verzoeken wij u om uw registratienummer te vermelden.

Gevolgen voor de bedevaart (ḥajj)
Vanwege het mondiale coronavirus is definitieve aanmelding voor de bedevaart (ḥajj) pas vanaf eind mei 2020 mogelijk. Dan wordt duidelijk of de bedevaart al dan niet doorgang vindt. Pelgrimskandidaten worden hierover per mail geïnformeerd. Mocht de bedevaart geen doorgang vinden, dan kunnen de pelgrimskandidaten kiezen tussen twee opties: alsnog deelnemen aan de bedevaart in 2021, of annuleren. Indien u kiest voor annuleren, krijgt u uw aanbetaling terug.

Bereikbaarheid frontoffice
Voor algemene zaken kunt u uw vraag of verzoek per e-mail aan ons doen toekomen. Ons algemene mailadres is info@diyanet.nl. Wij doen ons best om uw vraag zo spoedig mogelijk op te pakken.

Inwerkingtreding
Het thuiswerkbeleid gaat per direct in (vanaf 25 maart 2020) en blijft tot nader order van kracht.

Wij hopen op begrip voor deze maatregelen en wensen al onze relaties alle gezondheid toe.

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.