Grote opkomst bij Raadgevende Vergadering ISN

Het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een bijeenkomst gehouden voor geloofsbedienaren en voorzitters van ISN-moskeeën. De bijeenkomst vond plaats op zondag 12 februari 2017 in de conferentiezaal van de Fatih-moskee te Soest. Prof. dr. Mehmet Emin Özafşar (Vicevoorzitter van het Presidium voor Religieuze Zaken en Voorzitter van de Algemene Vergadering van ISN), Kazım Türkmen (Voorzitter Buitenlandse Betrekkingen van het Presidium voor Religieuze Zaken), Plaatsvervangend Voorzitter Mehmet Yürek, leden van het ISN-bestuur, ISN-leden van de Raad van Toezicht, ISN-leden van de Vrouwen- en Gezinscommissie, ISN-geloofsbedienaren en voorzitters van lokale ISN-moskeeën namen deel aan deze bijeenkomst.

Tijdens de ochtendsessie namen de ISN-geloofsbedienaren deel aan de bijeenkomst. Na Qurʾān-recitatie werd er informatie gegeven over ISN-activiteiten. Kazım Türkmen sprak de geloofsbedienaren toe, gevolgd door prof. dr. Mehmet Emin Özafşar. Hij benadrukte dat ondanks dat het Presidium voor Religieuze Zaken een grote financiële last met zich meebrengt in het buitenland, het Presidium koersvast doorgaat met het verzorgen van authentieke en onpartijdige religieuze diensten aan de mensen. Ook gaf hij aan dat geloofsbedienaren in dit proces enige uiting van politieke voorkeur moeten vermijden, onpartijdig moeten handelen en geen kwetsende uitingen behoren te delen op sociale media. Tevens legde hij nadruk op het bewustzijn dat hun optreden in naam van het Presidium voor Religieuze Zaken tot uiting komt.

In het middagdeel was er een samenzijn met voorzitters van lokale ISN-moskeeën. Aan hen werd een korte voorlichting gegeven over ISN-activiteiten. Vervolgens gaf Ayhan Tonca (bestuurslid ISN) toelichting op recente ontwikkelingen rondom ISN. Prof. dr. Mehmet Emin Özafşar sprak vervolgens de moskeevoorzitters toe.

In zijn toespraak ging prof. dr. Mehmet Emin Özafşar in op de oprichting van Diyanet-koepels in het buitenland, die in de jaren 80 in gang werden gezet. Hij gaf aan dat hier financieel veel in is geïnvesteerd en dat organisaties als ISN 35 jaar lang religieuze diensten aanbieden en dat het Presidium voor Religieuze Zaken sindsdien ook op verzoek geloofsbedienaren levert. In dat kader gaf hij aan dat er geen enkele reden is tot enige ophef en dat het ISN-bestuur goede resultaten heeft geboekt en ook ondanks de recente turbulente ontwikkelingen het ISN-bestuur naar tevredenheid en goed functioneert.

In het slotdeel van het programma kwamen lokale moskeebestuurders aan het woord, waarin ze hun visie en suggesties verwoordden. Ook stelden ze vragen over de activiteiten en diensten van ISN. ISN-bestuurders verschaften opheldering op deze vragen.

        

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.