Deelname aan VU-panel

Het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een tweedaags colloquium gehouden over het thema (post)oriëntalisme, Islam, shari’a en de seculiere staat. Gastspreker was Prof. Wael Hallaq, hoogleraar aan de Humanities-faculteit van de Columbia Universiteit (VS).

Het colloquium vond plaats op dinsdag 28 juni 2022 aan de VU en op vrijdag 1 juli 2022 aan het Huis van de Wijk Mansvelt te Amsterdam. Beide bijeenkomsten werden bijgewoond door Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken in Den Haag en Hoogleraar Islamitisch Recht) en namens ISN Ahmed Bulut (Specialist Religieuze Vertalingen ISN). Onder de aanwezigen bevonden zich ook academici, docenten en studenten.

De bijeenkomsten begonnen met een introductie van Dr. Yaser Ellethy (Directeur Centrum voor Islamitische Theologie VU). Vervolgens hield Prof. Hallaq een rede over het verband tussen staatsinrichting, oriëntalisme, modernisme, Islam en secularisme. Na de rede vond er een debat met de aanwezigen en een uitwisseling van gedachten plaats. Prof. Dr. Haluk Songur, die deelnam als debatleider, hield een bijdrage middels een toespraak. De deelnemers ervaarden de bijeenkomsten als uitdagend en intellectueel prikkelend.

Prof. Hallaq is als hoogleraar Islamitisch Recht en Islamitische Intellectuele Geschiedenis een van ’s werelds toonaangevende autoriteiten op het gebied van islamitisch recht. Hij schreef diverse boeken over onder meer recht, rechtstheorie, filosofie, politieke theorie en logica. Veel van zijn boeken zijn vertaald naar het Arabisch, Turks, Indonesisch, Perzisch, Duits, Japans en andere talen. Hieronder een greep uit zijn publicaties:

  • The Impossible State: Islam, Politics and Modernity’s Moral Predicament (New York: Columbia University Press, 2013).
  • Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha (New York: Columbia University Press, 2019).
  • An Introduction to Islamic Law (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2009).
  • A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.