Conferenties Raadsman voor Religieuze Zaken volbracht

Kort na zijn komst in Nederland heeft prof. dr. Yavuz Ünal een serie conferenties gehouden die in het teken stonden van de geboorte en het leven van de profeet Mohammed. Ünal vervult de post van Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag. Als centraal thema is gekozen voor het gedenken van de geboorte van de Profeet (mawlid an-nabī) en diens levensbeschrijving (sīra). De specifieke thematiek die Ünal centraal stelde tijdens de conferenties was “De Profeet als rolmodel”.

De conferenties zijn tussen 29 november 2017 en 3 december 2017 gehouden in diverse moskeevestigingen, namelijk in Harderwijk, Rotterdam, Zaandam, Tilburg en Deventer. De belangstelling was erg groot, gezien de hoge opkomst onder Nederlandse moslims.

Gedurende de conferenties benadrukte Ünal dat de Profeet, die als genade naar de werelden is gezonden, de openbaringen van Allah ontving en deze aan de mensen verkondigde. Hiermee heeft de Profeet de Islam onderwezen aan de mensen en heeft hij dit geloof in de eerste plaats zelf gepraktiseerd. Ook benadrukte Ünal dat de Profeet opviel vanwege zijn voorbeeldige gedragingen (akhlāq) en dat Allah Zélf de Profeet heeft uitverkoren als voorbeeld voor de mensheid.

Ünal daagde de deelnemers uit om na te denken over de vraag: “Aanvaard ik de Profeet daadwerkelijk als rolmodel voor mijzelf?” Ook nodigde hij de deelnemers uit om na te denken over de vraag: “Wanneer er gesproken wordt over de Profeet; in hoeverre zie ik zijn eigenschappen terug in mijzelf?”

Ünal vergeleek de Profeet met de zon die de aarde verlicht, verwarmt en het leven op aarde mogelijk maakt. “Om de schoonheden te kunnen zien die hij [de Profeet] tevoorschijn haalde, dien je het venstergordijn ietwat te openen; om je er voordeel mee te kunnen doen, dien je het venstergordijn volledig te openen; om precies zoals de Profeet te kunnen leven, dien je naar buiten te gaan.”

Ünal beschreef hoe de Profeet als rolmodel omarmd kan worden en reikte vier stapsgewijze handvatten aan om dit te volbrengen:

  1. Bewustwording van de morele schoonheden (akhlāq) van de Profeet en van diens religieuze normen en waarden;
  1. Dit bewustzijn vertalen naar nieuwsgierigheid, hetgeen automatisch tot meer verdieping in de levensbeschrijving van de Profeet leidt;
  1. Bekendheid met de Profeet en zijn morele schoonheden zal bij ieder mens leiden tot bewondering, zonder enig vooroordeel;
  1. Eenmaal bewonderd door de Profeet, voedt die bewondering het verlangen om zoals de Profeet te zijn en identificeert de mens zich met hem.

Ünal: “Samengevat bespoedigt men het identificatieproces door de fases bewustzijn, nieuwsgierigheid, verdieping en bewondering te bewandelen. Indien we dit [collectief] bewerkstelligen, volgroeien we tot nóg betere moslims en zetten we daarmee meteen ook serieuze stappen om een beter mens te worden.”

Het is voor het eerst dat ISN een themagerichte conferentie heeft gehouden in het kader van het gedenken van de geboorte van de Profeet (mawlid an-nabī). Gezien de grote belangstelling die getoond is voor deze conferenties en de vele bezoekerswensen, is ISN voornemens om in de komende jaren soortgelijke grootschalige conferenties te houden en hierbij ook meerdere moskeevestigingen te betrekken.

 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.