Bijeenkomst met ISN-Jongeren te Ede

Vertegenwoordigers van jongeren die als vrijwilliger actief zijn in moskeeën die verbonden zijn aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN) en leden van het hoofdbestuur van ISN-Jongeren, zijn op 12 oktober 2019 bijeengekomen. De bijeenkomst vond plaats in de conferentiezaal van de ISN Ulu Moskee te Ede.

Onder de aanwezigen bevonden zich dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer), Muhlis Koç (Voorzitter ISN), Yüksel Kaya (Coördinator ISN-Jongeren), Necati Akbulut (Vice-Coördinator ISN-Jongeren), het hoofdbestuur van ISN-jongeren en lokale jongerenvertegenwoordigers.

De bijeenkomst stond in het kader van de herstructurering van ISN-Jongeren, een belangrijke onderafdeling van ISN. Tevens is er aandacht gevraagd voor een brede steun voor de missie van ISN-Jongeren. Verder is er met jongeren gesproken over te ontwikkelen activiteiten en de geïntegreerde aanpak hierin, waarvoor lokale moskeebestuurders hun steun hebben uitgesproken.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.