Bevlogen erediensten voor de geboorteviering van de Profeet door heel Nederland

In het kader van de geboorteviering van de profeet Mohammed heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) in samenwerking met het Adviseurschap voor Religieuze Zaken te Den Haag verschillende erediensten georganiseerd waarin de geboorte van de Profeet werd herdacht. De geboorte zelf werd op vrijdagavond 8 november 2019 herdacht; deze datum correspondeert met de twaalfde nacht van de maanmaand Rabī’ al-awwal. De programma’s vonden gedurende twee weken plaats.

De programma’s werden regionaal gehouden, alwaar verschillende sprekers toespraken hielden. Onder hen bevonden zich dr. Fatih Kurt (Algemeen Directeur Religieuze Publicaties bij het Presidium voor Religieuze Zaken), dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag) en Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer).

Op 2 november 2019 vond, in Leeuwarden, de eerste eredienst plaats waarin de geboorte van de profeet Mohammed werd herdacht. De dienst werd georganiseerd door een samenwerking tussen de ISN Şefaat Moskee te Heerenveen, ISN Ayasofya Moskee te Sneek, ISN Tuba Moskee te Steenwijk en ISN Ulu Moskee te Leeuwarden. Onder de aanwezigen bevonden zich Tuna Yücel Modrak (Consul-Generaal van de Republiek Turkije te Deventer), dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer), de religieuze bedienaren van de vier organiserende moskeeën, moskeebestuurders en zo’n 400 moskeegangers van de genoemde vier moskeeën.

Vergelijkbare programma’s vonden ook elders in het land plaats. Zo vond er op 9 november 2019 een eredienst plaats in de ISN Mehmet Akif Moskee te Harderwijk, op 15 november in de ISN Süleymaniye Moskee te Tilburg, op 16 november 2019 in de ISN Tevhit Moskee te Venlo, tevens op 16 november 2019 in de ISN-moskeeën te Uden, Oss en Arnhem en op 17 november 2019 te Amsterdam. De laatste eredienst vond eveneens op 17 november 2019 plaats, in de ISN Ulu Moskee te Ede. 

Tijdens de erediensten werden er Koranrecitaties gehouden, vonden er diverse redes plaats over de geboorte en het leven van de profeet Mohammed (vrede zij met hem), vonden er videovertoningen en fototentoonstellingen plaats en waren er voordrachten van lofliederen. De programma’s eindigden doorgaans met de overhandiging van geschenken aan kinderen en met een smeekgebed.

De sprekers gingen in hun toespraken in op het kernthema van de geboorteviering voor 2019, zijnde “De Profeet en zijn gezinsleven”, dat vastgesteld is door het Presidium voor Religieuze Zaken. De sprekers spraken hun hoop uit dat de week van de geboorteviering veel goeds zal brengen voor de islamitische gemeenschap.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.