Bericht ISN n.a.v. de Nacht van de Beschikking

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

We zijn verheugd de Nacht van de Beschikking (laylat al-Qadr) te mogen verwelkomen. Deze nacht is een exclusieve nacht die de waarde van de mensheid verheft. Immers, in die nacht sprak Allah tot de gehele mensheid met de Koran waarvan de openbaring begon, en Hij bewonderde de mensheid met de laatste en volmaakte religie: de Islam. Deze gebeurtenis is een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid. De Nacht van de Beschikking is een speciale nacht waarin men erkenning kan vinden met de Koran en met de rechtvaardigheid, de barmhartigheid, de wijsheid en de vrede die de Koran heeft gebracht.

Langs deze weg feliciteren wij de wereldwijde moslimgemeenschap met het bereiken van deze mooie nacht. Wij vragen Allah de Almachtige om ons allemaal te laten proeven van de gunst en overvloed van deze nacht, om onze smeekbeden te aanvaarden, om een einde te maken aan de pandemie en ons in goede gezondheid en vredig het Ramadanfeest te laten bereiken. Āmīn.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.