Belangrijke mededeling voor pelgrimskandidaten

Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben de Saoedische autoriteiten onlangs besloten om een beperkt aantal buitenlandse pelgrims toe te laten. Het gevolg hiervan is dat pelgrimskandidaten die zich via de Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben aangemeld dit jaar helaas niet op bedevaart kunnen gaan.

Daar de grote bedevaart (hajj) dit jaar niet meer mogelijk is, biedt ISN twee opties aan waartussen de pelgrimskandidaten kunnen kiezen:

  • De eerste optie is om de voorinschrijving intact te houden om in het eerstvolgende jaar, 2021, alsnog op bedevaart te gaan. Kandidaten die voor deze optie kiezen krijgen in 2021 voorrang boven nieuwe kandidaten.
  • De tweede optie is om de voorinschrijving te annuleren. De reeds betaalde som wordt dan teruggestort.

Wij verzoeken de pelgrimskandidaten om hun keuze per e-mail (hac@diyanet.nl) kenbaar te maken. Het volstaat om alleen de voor- en achternaam te vermelden. Pelgrimskandidaten die voor de tweede optie kiezen, dienen tevens hun IBAN door te geven. Kandidaten die ervoor kiezen om een jaar later alsnog op bedevaart te gaan, worden per e-mail op de hoogte gebracht van de verdere procedure.

ISN-Bedevaartorganisatie.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.