Aftrap Bekeerlingenpanel bij Ulu-moskee

Afgelopen zondag 5 februari 2017 vond er unieke bijeenkomst plaats bij de Ulu-moskee in Utrecht. Islamitische Stichting Nederland (ISN) organiseerde in samenwerking met Islamitische Universiteit Rotterdam en EICC een lezing met als thema “Moslim zijn in Nederland”. Met een opkomst van bijna 100 deelnemers en meer dan 1.200 kijkers via livestream, is er veel belangstelling getoond in dit panel. 

Na een introductie van drs. Ahmed Bulut van het Onderzoekscentrum van ISN, nam prof. dr. Özcan Hıdır het woord. Hij ging, vanuit een academische benadering, in op het islamitische landschap in Nederland en de hedendaagse gevoelens die er bestaan rondom de Islam. Islampedagoog Alexander den Toom vervolgde met aandachtspunten die een rol spelen rondom de bekering, identiteitsvorming en het voorkomen van verval in extreme hoeken. Islamoloog Anne Dijk MA van het Fahm-instituut zoomde in op het persoonlijke aspect van de Islam, namelijk het zoeken naar een persoonlijke, op maat gesneden methode om in de alledaagse hectiek je band met Allah in stand te houden. Na de gebedspauze zette Jacob van der Blom van EICC het panel voort met een interactieve discussie met bekeerlingen. Daarbij ging hij voornamelijk in op het praktiseren van de Islam in Nederland en de omgang met barrières. Dit leverde verschillende vragen, discussies en inzichten op. Hoewel er voelbare noodzaak was om dit voort te zetten, bereikten we de eindtijd van de lezing en beloofde de moderator terug te komen op het vervolg van het panel.

Het doel van deze lezing was om saamhorigheid te kweken tussen moslims met diverse culturele achtergronden en om de deelnemers te inspireren. Uit de reacties van deelnemers is gebleken dat ze het als een waardevolle bijeenkomst hebben ervaren. Ook bleek tijdens de lezing en uit de nadien gekomen reacties dat er een behoefte is aan een frequentere verschijning van soortgelijke bijeenkomsten waarin bekeerlingen elkaar kunnen ontmoeten. Na een evaluatie gaan we als ISN bekijken in welke vorm we vervolg gaan geven aan dit eerste succesvolle bekeerlingenpanel.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.