• persbericht 22072016
 • hz mohammed ve evrensel mesaji kitabi nl2
 • De Profeet Muhammed (sav)NL
 • islam en moslim NL
 • antidiscriminatiebureau_NL
 • Multeciler banner NL
 • sur_manset_05_08_2016
 • sur_manset_05_08_2016
 • sur_manset_05_08_2016
 • sur_manset_22_10_2015_02
 • sur_manset_26_06_2016_02
 • sur_manset_26_06_2016_01
 • sur_manset_22_06_2016
 • sur_manset_21_06_2016
 • sur_manset_15_06_2016
 • sut_manset_14_06_2016
 • 25_04_2016_04
 • 25_04_2016_01
 • sur_manset_18_04_2016
 • sur_manset_06_04_2016
 • sur_manset_21_03_2016

 • sut_manset_14_03_2016-3
 • sut_manset_14_03_2016-3
 • sut_manset_14_03_2016-3
 • Onze Offers zijn voor Broederschap
 • Vreugde bij Hadj Kandidaten
 • Bijeenkomst Hadj Functionarissen
 • Opkomst van “groene moskeeën:” Islamitische Stichting Nederland wil moskeeën verduurzamen
 • Nieuwe Bestuur ISN
 • Iftar Bestuurders van de Vestigingen
 • Iftar voor Vluchtelingen
 • 18. Vergadering Algemeen Bestuur
 • Doelstelling 4000 Vluchtelingen
 • Vrouwen en Familie Commissie Organiseert Onderwijsseminar
 • Afsluiting Viering Gezegende Geboorte in Nederland
 • Slechthorenden Ontmoeten de Koran
 • Vreugdevolle viering Gezegende Geboorte in Nederland
 • Opening Mimar Sinan Moskee Biddinghuizen
 • ISN organiseert Lezingen over Mehmet Akif en de Dardanellen
 • Seminar Gezondheid in Rotterdam
 • Finale Schone Voordracht Nationaal Volkslied Regio Rotterdam
 • Finale Schone Voordracht Nationaal Volkslied in Regio Deventer

Onze Offers zijn voor Broederschap

24 augustus 2016

De informatiebijeenkomst voor de Organisatie Offers op Afstand bij Machtiging 2016, die door de Raden en Islamitische Stichtingen in het buitenland, wordt georganiseerd in samenwerking met de Islamitische Stichting Turkije, werd voor Nederland gehouden in Utrecht.

Vreugde bij Hadj Kandidaten 

24 augustus 2016

In verband met de Hadj Organisatie 2016 die in samenwerking tussen de Islamitische Stichting Nederland en de Raad voor Religieuze Diensten te Den Haag, werd er een seminar georganiseerd voor de kandidaten. 

Bijeenkomst Hadj Functionarissen

24 augustus 2016

De religie functionarissen, die tijdens de Hadj Organisatie 2016 van ISN, dienst zullen doen, kwamen bijeen op het hoofdkantoor van ISN.  Aan deze bijeenkomst die op 04.08.2016 gehouden werd, namen ook deel de Voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland en de Afgevaardigde Adviseur Religieuze Zaken te Den Haag, Dr. Yusuf Acar en de verantwoordelijke voor de Hadj Organisatie, Cevdet Keskin samen met de religie functionarissen die tijdens de genoemde organisatie een functie zullen hebben. 

Vrijdags Preek: Alleen Dienaar van ALLAH zijn

05 augustus 2016

Broeders!

Het waren de eerste dagen waarop het licht van de Islam de aarde van Mekka net begon te verlichten. Onze Profeet (v.z.m.h) ging op de Safa heuvel in de buurt van Baytullah staan en sprak de Mekkanen als volgt toe: “ ‘Geloven jullie mij als ik jullie vertel dat er achter deze vallei een leger wacht om jullie aan te vallen.’?” De Mekkanen zeiden en met zijn allen, Ja, dat geloven wij want wij hebben nooit gehoord dat jij leugens spreekt.” Hierop zei de Profeet van Genade: “Ik waarschuw jullie voor een pijnlijke bestraffing” en met de Mekkanen nodigde hij de gehele mensheid uit om dienaar van Allah te worden en de overtuiging van tawhid aan te nemen.

Vrijdags Preek: Inzicht tegen Fitna

29 juli 2016

Mijn Broeders!

Onze Profeet (v.z.m.h) was ongerust over de verantwoordelijkheid die hij kreeg toen hij de openbaring ontving. Terstond keerde hij naar huis en vertelde hij zijn ervaring aan gezegende Khadija, de moeder van de gelovigen. Hierop had onze moeder, Khadija als volgt gereageerd: “Vrees niet, maak je niet ongerust! Allah zal jou absoluut niet laten vallen! Jij bent namelijk iemand die aandacht geeft aan zijn verwanten. Jij hebt aandacht voor de weeskinderen en ontheemden. Jij haast je om de behoeftige en arme mensen te ondersteunen. Jij zorgt goed voor je gasten en voor je buren. Jij beschermt de onschuldige en de onderdrukte mensen. Jij verdedigt de waarheid en staat aan de kant van het goede.1”

Gezamenlijke Persverklaring

28 juli 2016

In de overtuiging dat coup pogingen in de 21.ste eeuwse Turkije tegen het door het vrij Turkse volk gekozen regeringen tot het verleden horen is de mislukte gewapende coup poging van 15 juli 2016 die zijn doel niet bereikt heeft onze grootste troost.

Naar aanleiding van het artikel “Harde aanval op Gülen aanhang in Nederland” in Dagblad Trouw op 27-7-2016

27 juli 2016

We hebben geconstateerd dat er in het artikel een aantal zaken onvolledig en niet juist weergegeven zijn. We raden sowieso aan om de gehele verklaring op onze site te lezen, omdat we zien dat enkele stukken uit context zijn geplaatst. We willen ingaan op een aantal suggesties in het artikel om het verkeerde beeld en de onduidelijkheid die eventueel ontstaan zou kunnen zijn weg te nemen.

In onze verklaring geven we in de eerste drie alinea’s aan wat wij vinden van de coup en de situatie in Turkije. De zinsnede “door iedereen bestreden zouden moeten worden” refereert naar deze situatie. Dat is GEEN oproep aan iedereen in Nederland om FETÖ te bestrijden. Dat is een zaak van landen en autoriteiten. Desgevraagd is dit ook aan de journalist in duidelijke termen gezegd. Ook indien men zou kijken naar de publicaties over deze kwestie kan men zien dat we juist structureel oproepen tot rust en kalmte binnen en buiten de moskeeën.

Slotverklaring naar aanleiding van de vergadering van moskeebestuurders en imams  aangesloten bij de Islamitisch Stichting Nederland

26 juli 2016

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Turkije in de nacht van 15 juli jl. en de ontwikkelingen die daarop volgend in Nederland, zijn het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland (ISN), bestuursleden van de lokale aangesloten 143 moskeeën en imams op 24 juli in Utrecht bijeengekomen. De bevindingen naar aanleiding van deze bijeenkomst willen we graag met het publiek delen.

Vrijdags Preek

22 juli 2016

Vandaag is de dag dat we met het gehele volk moeten verenigen en onze toekomst op moeten bouwen

Mijn Broeders!

In het vers dat ik zojuist reciteerde zegt onze Almachtige Scheper: “Verzwak niet, wees niet verdrietig! Indien jullie geloven zijn jullie absoluut de meest verhevene.”[1]

In de gezegende Hadith zegt onze gezegende Profeet (v.z.m.h): “De situatie van de gelovige is verwonderlijk! Elke situatie is voor hem goed. Dit is alleen voorbehouden aan de gelovige. Indien hem iets overkomt waarvan hij blij wordt, is hij dankbaar; dit verwordt voor hem tot iets goeds. Indien hem een ontbering overkomt, toont hij geduld; ook dit verwordt voor hem tot iets goeds.” [2]

Persbericht

22 juli 2016

De Islamitische Stichting Nederland is een religieuze  organisatie en heeft een diverse achterban. Binnen onze moskeeën vragen we niet naar standpunten, ideeën, sympathieën, politieke voorkeuren. Dat is ook haast ondoenlijk, gezien het gegeven dat de bezoekers van de aangesloten moskeeën van de Islamitische Stichting Nederland zeer gemêleerd zijn. Onze moskeeën zijn bij uitstek de “mainstream” moskeeën van het islamitische landschap in Nederland.

Geen Tolerantie voor Blokkade van Democratie en Nationale Eenheid

16 juli 2016

Op 15 juli 2016 is in Turkije door een kleine groep binnen het Turkse leger een poging tot een staatsgreep ondernomen. De ontwikkelingen hebben aangegeven (laten zien) dat deze groep zeker niet de Turkse krijgsmacht vertegenwoordigen (vertegenwoordigt). Deze poging tot een staatsgreep is een openlijke terreurdaad tegen de Turkse natie en de democratie.

Opkomst van “groene moskeeën:” Islamitische Stichting Nederland wil moskeeën verduurzamen

12 juli 2016

Op 8 juli 2016 heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een belangrijke samenwerkingsverklaring ondertekend met Kerk in Actie en Tear om duurzame gebedsruimten uit te breiden in Nederland. De bijeenkomst werd georganiseerd in de HDV Deventer Centrum Moskee, de eerste groene moskee van Nederland.