Tweede lichting oriëntatiecursus geloofsbedienaren afgerond