Tweedaagse studiedag voor ISN-geloofsbedienaren

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een tweedaagse studiedag gehouden voor 160 religieuze bedienaren die dienstdoen binnen de aangesloten 147 moskeeën. Deze vond plaats op 16 en 17 december 2019 in de NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

Aan de studiedag namen diverse hoogwaardigheidsbekleders deel. Onder hen bevonden zich dr. Ekrem Keleş (Voorzitter Hoge Raad voor Religieuze Zaken bij het Presidium voor Religieuze Zaken), dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer), Muhlis Koç (Voorzitter ISN) en overige bestuursleden van ISN.

Er werden verschillende presentaties gehouden tijdens de studiedag, welke verzorgd werden door diverse specialisten. Er is onder meer gesproken over het verbeteren van de religieuze dienstverlening en over gesignaleerde lokale kwesties. Er is geprobeerd om vanuit diverse invalshoeken naar de kwesties te kijken en er werden verbetervoorstellen gedaan.

Tevens was er consensus onder de deelnemers dat bij het godsdienstonderwijs en de dialoog met jongeren de Nederlandse context beter in ogenschouw genomen dient te worden. Verder werden de Nederlandstalige vrijdagpreken geëvalueerd; de religieuze bedienaren waren het unaniem met elkaar eens dat het voordragen van de Nederlandse vertaling positieve effecten heeft.

De deelnemers spraken over een geslaagde studiedag en spraken hun hoop uit dat deze jaarlijks wordt herhaald.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.