Persverklaring ISN n.a.v. de aanslag in Nice

Langs deze weg willen wij de aanslag die hedenochtend plaatsvond in de Notre-Dame-kerk in Nice krachtig veroordelen. Wij leven mee met de nabestaanden van degenen die bij de aanslag zijn omgekomen en wensen de gewonden een spoedig herstel.

In onze religie staat het doden van een persoon gelijk aan het doden van alle mensen. Elke aanval op de levens van onschuldige mensen druist in tegen alle religieuze principes en is de ergste misdaad tegen het menselijk geweten.

Derhalve dient de hele wereld, ongeacht ras, religie en plaats, bedachtzaam te zijn bij dergelijke aanvallen. We dienen ons te verenigen en in te zetten omwille van de vrede en harmonie van de hele mensheid en de mondiale veiligheid.

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.