Persbericht

Gisteren, op 10 december 2016, heeft er een bloedige terreuraanslag plaatsgevonden in Istanbul. Zo’n 40 mensen zijn omgekomen en het aantal gewonden bedraagt meer dan 150. Deze aanslag veroordelen wij ten zeerste.

Als Islamitische Stichting Nederland condoleren wij de naasten en nabestaanden van de overleden politiefunctionarissen en van andere burgers. Wij delen hun leed en zien deze laffe en gewetenloze aanslag als een misdaad tegen de menselijkheid.

Als moslims staan wij altijd aan de zijde van rechtvaardigheid, éénheid en onverdeeldheid. Aangezien wij als moslimsamenleving hier volhardend in zijn, nu en in de toekomst, zullen alle plannen die hier tegenin druisen uiteindelijk mislukken. Terreur is geen gepast middel om een legitieme strijd te voeren.

Wij vragen iedereen om de overledenen te gedenken en wensen de nabestaanden veel sterkte toe. Tot slot wensen wij de gewonden veel beterschap toe.

Islamitische Stichting Nederland
Algemeen Bestuur

 

 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.