Persbericht  Diyanet

Het Presidium voor Religieuze Zaken van Turkije (Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı), komt sinds veertig jaar tegemoet aan verzoeken voor het leveren van geloofsbedienaren van Europese maatschappelijke organen die zijn opgericht binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving. Tot op de dag van vandaag hebben de door ons geleverde diensten in de betreffende landen probleemloos geleid tot een uniek en gestandaardiseerde werkwijze. In de diensten die het Presidium voor Religieuze Zaken heeft geleverd, zijn vrede, vertrouwen en rust altijd als uitgangspunt gehanteerd.

Het Presidium voor Religieuze Zaken is op de hoogte van het feit dat de toename van uiterst rechtse denkbeelden, xenofobe en islamofobe tendensen in het Westen bepaalde bevooroordeelde verdenkingen met zich mee hebben gebracht jegens religieuze dienstverlening, die geregeld de actualiteiten halen. En dat terwijl overduidelijk is dat juist nú, meer dan ooit behoefte is aan de diensten van Het Presidium voor Religieuze Zaken, daar de wereld te kampen heeft met een grote geweldsgolf.

Recente berichtgeving in de Turkse media over het verzamelen van inlichtingen door Diyanet berusten niet op waarheid. Aantijgingen van Europese media die hierna volgden aan het adres van de wereldwijd dienstdoende geloofsbedienaren – die zouden spioneren en klikken – zijn onaanvaardbaar. Het belasteren van onze geloofsbedienaren die sinds veertig jaar handelen in overeenstemming met authentieke religieuze kennis, universele waarden, vrede en veiligheid, is uitgemond in een lastercampagne, wat heeft geleid tot uiterste bezorgdheid en angst. Dergelijke nieuwsuitingen zijn opvallend genoeg in een stroomversnelling geraakt na de couppoging van 15 juli jongstleden, wat onderdeel is van de activiteiten van Gülen-aanhangers om Turkije in een kwaad daglicht te zetten. Het is van levensbelang om onze geloofsbedienaren te attenderen en te informeren over de internationale activiteiten van een officiële terroristische organisatie, die getracht heeft de democratie in Turkije omver te werpen middels een couppoging, misbruik maakt van religie, inbreuk maakt op het recht van privacy zonder zich te bekommeren om het privéleven van burgers; behoedzaam zijn hiervoor draagt bij aan rust in moskeegemeenschappen, voorkomt verdeeldheid en draagt bij aan veiligheid in Europa. Het meest verontrustende is dat valse meldingen hierover als propagandamateriaal wordt gebruikt door bepaalde Europese politieke partijen, dat xenofobie en islamofobie doet voeden.

Onze geloofsbedienaren leveren geen diensten buiten het vergemakkelijken van religieuze verplichtingen van onze burgers, die wereldwijd gevestigd zijn.

Het is voor geen enkele medewerker van Het Presidium voor Religieuze Zaken toegestaan om inbreuk te maken op het recht op privacy van een ander, noch is het toegestaan om inlichtingen te vergaren over personen. Dergelijk gedrag is niet alleen bij wet verboden, ook de Islam zélf staat het vanuit morele overwegingen niet toe. Men kan er zeker van zijn dat dergelijke onwettige en onethische incidenten – mocht dat zich voordoen – door het Presidium voor Religieuze Zaken onderzocht en geëvalueerd zullen worden.

Het Presidium voor Religieuze Zaken van Turkije

 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.