Persbericht: Aangifte tegen de PVV, de NPO en dhr. G Wilders

De Islamitische Stichting Nederland vindt dat door het tonen van de propagandafilm van de PVV, de NPO en dhr. G Wilders de grenzen van de wet hebben overschreden. Daarom heeft de Islamitische Stichting Nederland aangifte gedaan van discriminatie, haat zaaien, opruiing, belediging, bedreiging, smaad en laster. De aangifte is gericht tegen de PVV, NPO en dhr. G Wilders. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar aanleiding van onze aangifte. De Islamitische Stichting Nederland gaat ervan uit dat het Openbaar Ministerie grondig onderzoek zal verrichten en een weloverwogen vervolgingsbeslissing zal nemen. Onze advocaten zullen dit traject nauwlettend in de gaten houden.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.