Onderwijscoördinatie ISN opgericht

Per 1 januari 2017 is de Islamitische Stichting Nederland (ISN) uitgebreid met een coördinatie-eenheid die zich toespitst op het uitrollen van een uniform educatiesysteem binnen ISN, onder leiding van Mücahit Batman, onderwijscoördinator van ISN. Momenteel bezoekt hij de aangesloten moskeeën. Daarbij onderzoekt hij de inrichting van het huidige religieuze onderwijssysteem bij de aangesloten moskeeën en spreekt hij met de geloofsbedienaren en vrijwillige onderwijzers over religieus onderwijs. Met deze input worden er initiatieven gelanceerd om het religieuze onderwijssysteem op middellange en lange termijn te professionaliseren. 

Uniform onderwijssysteem

De onderwijscoördinator heeft verklaard dat een uniform educatiesysteem geprioriteerd wordt bij ISN-moskeeën. Om dit te realiseren zal er eenheid moeten komen in het onderwijscurriculum, lesmateriaal, educatiestelsel en regelementen.

Diplomering vrijwillige onderwijzers

Om de competenties van vrijwillige onderwijzers vast te stellen, staat er voor het onderwijsjaar 2017-2018 een geschiktheidsexamen op de planning, waarna competente vrijwilligers gecertificeerd zullen worden.

Pedagogische workshops voor onderwijzers

Speciaal voor onderwijzers in elke regio staan er verspreid over 2017 workshops “Pedagogische Vorming” op de planning. Deze workshops worden verzorgd door gespecialiseerde pedagogen. De eerste twee thema’s die daarin centraal staan zijn “Onderwijsmethode, -strategie en effectief onderwijzen” en “Beoordelen en evalueren”.

Digitaal volgsysteem

De coördinatie-eenheid van ISN wil uiterlijk eind 2017 een online volgsysteem lanceren in alle aangesloten moskeeën, waarin onderwijzers, moskeebestuurders en ouders/verzorgers beter inzage hebben in de progressie van leerlingen. Dit volgsysteem heeft tot doel om de effectiviteit van het onderwijssysteem te vergroten.

De voorbereidingen voor de professionalisering van andere aspecten van het educatiesysteem (zowel  voor middellange als lange termijn) worden intussen voortgezet.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.