“Ondersteuningsprogramma Associate Degree Theologie” van de ISN Schiedam Moskee

De openingsles van het onderwijsjaar 2022-2023 is verzorgd door Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag). Tijdens een conferentie met als onderwerp “Wat isʿilm (kennis / wetenschap)”, stond Songur stil bij de geschiedenis van de wetenschap en vooral bij de classificatie, ontwikkeling en reikwijdte van de wetenschappen in de islamitische geschiedenis. Hij maakte daarbij vergelijkingen met het huidige begrip van wetenschap. Songur, die zei dat ‘wetenschap één geheel is dat geen fragmentatie accepteert,’ benadrukte dat de aspirant die wetenschapper wil worden onderwijs dient te volgen op een manier die vijf stadia omvat. Hij somde deze vijf stadia van de wetenschap als volgt op:

1. Al-Lughāwiyyāt (Taalkunde)

2. Al-Manṭiq (Logica)

3. Al-Ṭabīʿiyyāt (Natuurkunde, Positieve Wetenschap)

4. Al-Riyāḍiyyāt (Wiskunde)

5. Al-Ilāhiyyāt (Metafysische Wetenschappen)

Prof. Dr. Haluk Songur stelde tevens dat het alleen mogelijk is om de wereld waarin we leven en de gebeurtenissen in al haar aspecten volledig te begrijpen en te doorgronden middels een alomvattende methode, met het begrip en zienswijze van de wetenschap dat álle wetenschappen, van natuurkunde tot metafysica, omvat.

Prof. Dr. Haluk Songur wenste dat ondersteuningsprogramma voorspoedig zal verlopen, feliciteerde de onderwijsvrijwilligers en bestuurders van de ISN Schiedam Moskee met dit waardevolle initiatief en wenste hen veel succes.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.