Officiële opening ISN Anadolu Moskee te Zevenbergen

De aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN) gelieerde Anadolu Moskee te Zevenbergen werd op 30 september 2018 officieel geopend. De opening van het nieuwe gebedshuis werd bijgewoond door diverse functionarissen en bezoekers. Onder de aanwezigen bevonden zich Aytaç Yılmaz (Consul-Generaal te Rotterdam), Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur ISN), dr. Ali Parlak (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Rotterdam), Mehmet Okumuş (Secretaris College van Bestuur ISN), Jac Klijs (Burgemeester gemeente Moerdijk) en diens echtgenote, Jack van Dorst (Wethouder gemeente Moerdijk) en diens echtgenote, Maickel Prasing (Pastoor basiliek Oudenbosch), Piet de Meijer (Pastoraal Werker Immanuel Parochie), diverse moskeebestuurders uit de regio, geloofsbedienaren en plaatselijke moskeegangers.

Het programma begon met een symbolische militaire muziek zoals gebruikt in de vroegere Ottomaanse krijgsmacht en thans als kunstuiting, gevolgd door volksliederen. Hierna werd er een koranrecitatie voorgedragen. Vervolgens werden de aanwezigen ceremonieel toegesproken door de diverse hoogwaardigheidsbekleders. De toespraken stonden in het teken van liefde, respect en verdraagzaamheid. Nadien werd het lint doorgeknipt en was de opening en ingebruikname van de moskee een feit.

Het programma eindigde met een traditioneel Turkse semazen-voorstelling, bestaande uit wervelende derwisjen die het soefisme uitbeelden, en met het verstrekken van traditioneel Turkse versnaperingen aan de bezoekers.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.