Lokale moskeebestuurders geïnformeerd omtrent wijziging managementstructuur

Op 19 en 20 oktober 2018 vonden regionale bijeenkomsten plaats waarin moskeebestuurders geïnformeerd werden over het gewijzigde organisatiemodel van Islamitische Stichting Nederland (ISN).

De bijeenkomst op 19 oktober 2018 vond plaats in de ISN Akşemseddin Moskee te Beverwijk, die gericht was op moskeebestuurders uit de regio Noord-Nederland. Moskeebestuurders uit de zuidelijke provincies kwamen op 20 oktober 2018 bijeen in de ISN Süleymaniye Moskee te Tilburg.

De informatiebijeenkomsten werden bijgewoond door diverse ambtsdragers en bestuurders. Onder de aanwezigen bevonden zich Engin Arıkan (Consul-Generaal van de Republiek Turkije te Amsterdam), dr. Ali Parlak (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Rotterdam), Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN), Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Hikmet Gürcüoğlu, Recep Ayaz (beiden Lid Raad van Toezicht), Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur), Mustafa Yiğit (Penningmeester College van Bestuur), Ömer Altay (Voorzitter Turks-Islamitische Culturele Federatie TICF), overige TICF-bestuursleden en moskeebestuurders uit de regio.

De bijeenkomsten startten met toespraken van Arıkan en Parlak. Nadien hielden ISN-bestuurders een uitvoerige presentatie over het gewijzigde organisatiemodel van ISN, gevolgd door een voorlichting over veiligheid rondom gebedshuizen en over overige actuele onderwerpen. De presentatie, die met grote belangstelling werd gevolgd, werd gekenmerkt door interactief contact tussen de deelnemers. Er werd ingegaan op de door de moskeebestuurders voorgelegde cases. Ook kwamen meerdere suggesties naar voren, die een voor een werden vastgelegd voor nadere beschouwing. De bijeenkomsten werden besloten met een voordracht van Altay omtrent onderhanden projecten van TICF.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.