Lezingenreeks door ISN Vrouw en Gezin

Het coördinatieteam van de afdeling ISN Vrouw en Gezin van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) organiseert, in samenwerking met commissies van lokale moskeeën, een reeks lezingen. De aftrap van deze reeks vond in januari 2020 plaats; zo zijn er reeds een aantal lezingen gehouden in Noord-Holland en Zuid-Holland. Bij de organisatie zijn de coördinator (Meral Çelik), vrouwelijke religieuze bedienaren en specialisten uit het veld betrokken. De lezingen hebben een educatief en een sociaal karakter.

De lezing die gehouden werd op 22 februari 2020 werd druk bezocht. Tijdens die lezing passeerden verschillende thema’s de revue en werd het belang benadrukt van de multifunctionaliteit van de moskeeën. Ook is er nadruk gelegd op eenheid in de gemeenschap en op het belang van kennis die louter gestoeld is op authentieke bronnen. Ook onderwijscoördinator Ali Türk heeft een toespraak gehouden. Hij focuste in zijn toespraak vooral op het belang van communicatie. Vervolgens kwamen er specialisten uit het veld aan het woord, die over onder meer teamwork en correct gebruik van sociale media spraken. De deelnemers spraken hun waardering uit voor de lezing en spraken hun hoop uit dat de lezingenreeks wordt voortgezet. Ook op 29 februari 2020 vond er een lezing plaats in de ISN Merkez Moskee te Doetinchem. Nadien zullen andere plaatsen volgen.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.