Kennismakingsprogramma voor beursgerechtigde studenten

Ter ondersteuning van hbo- en wo-studenten heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) voor dit jaar, net als in voorgaande jaren, een ondersteuningsprogramma opgezet. Dit programma is uitgewerkt in samenwerking tussen ISN en Islamic Institute Netherlands for Education and Research. In dat kader vond er op 13 januari 2019 een kennismakingsprogramma plaats, gehouden in de ISN Ulu Moskee te Utrecht. Het programma werd met grote belangstelling gevolgd door studenten die een studietoelage toegekend hebben gekregen.

Het programma startte met een recitatie uit de Koran. Vervolgens hield Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN) een officiële openingsrede. Gülbe stond vooral stil bij de ontwikkelingen rondom religiositeit en onderwijsdeelname onder moslimjongeren. In zijn toespraak bepleitte Gülbe voor meer aandacht voor deze thema’s. Nadien werd het woord gegeven aan Hikmet Gürcüoğlu (Algemeen Lid Raad van Toezicht ISN en Voorzitter Ondernemersvereniging HOTIAD). Gürcüoğlu wijdde zijn toespraak aan het succes van migranten op het gebied van ondernemerschap en in hun deelname aan het hoger onderwijs. Hij gaf aan goede hoop te hebben in de continuering van deze successen. Na afloop van de toespraken vond er een peiling plaats onder de studenten, met als doel om te achterhalen want hun wensen zijn voor de invulling van het ISN-studietoelageprogramma.

Tijdens het programma werden de beursgerechtigde studenten in de gelegenheid gesteld om, onder het genot van versnaperingen, kennis te maken met elkaar. Het kennismakingsprogramma eindigde met een vraag-en-antwoordsessie.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.