ISN-Vrijdagpreekcommissie-bijeengekomen-in-Deventer