ISN breidt dienstverlening uit met diverse offerdiensten

Met de start van het Nieuwjaar heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) verschillende vormen van het offer opgenomen in haar dienstverleningspakket. Het gaat om het zogeheten geboorte-offer (aqīqa), het dankbaarheidsoffer (shukr) en het gelofte-offer (nadhr).

ISN is overgegaan tot het bieden van deze offertypen vanwege de gestegen vraag hiernaar vanuit de islamitische gemeenschap in Nederland. Degenen die gebruik willen maken van deze diensten kunnen dit eenvoudig – online – doorgeven. Na de i-Dealbetaling zal ISN zorgdragen voor het offer.

Het daadwerkelijke offer wordt gebracht door de Stichting Diyanet te Turkije. Deze stichting ziet erop toe dat het offer overeenkomstig het offertype wordt gebracht, met inachtneming van de regelgeving rond het type offer.

Het vlees wordt verdeeld onder behoeftige families en komt tevens ten goede aan verschillende Koranscholen. Mocht u een van de genoemde offers willen brengen, dan kunt u ISN hiertoe machtigen.

NB: een korte uitleg over de drie offertypen:
1. Het geboorte-offer (aqīqa) is een offer dat men kan brengen uit dankbaarheid voor een pasgeboren kind.
2. Het dankbaarheidsoffer (shukr) is een vrijwillig offer dat men kan brengen voor het welbehagen van God.
3. Van het gelofte-offer (nadhr) is sprake indien men een gelofte aflegt om een offerdier te offeren, al dan niet na realisatie van een bepaald doel. Hierbij verplicht men zichzelf om een offerdier te offeren.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.