HDV Cenazefonu Yeni Kayıt

HDV Cenazefonu Yeni Kayıt

Cenazefonu Kayıt Formu

Gegevens aanvrager (Müracaat Sahibi)

Geslacht
örnek: 15/02/1975
Geldiğiniz Ülke
Defin Yeri
Tabiyeti
Heeft u andere familieleden die ingeschreven zijn?
Fonda ailenizden başka kayıtlı var mı?
Burgerlijke staat (Medeni Durum)

Sadece resmi nikahlı eş cenazefonunuzdan yararlanabilir
Relatie
Heeft u kinderen? (Çocuklarınız var mı?)

Kind(eren) toevoegen onder 21 jaar (21 Yaşından küçük Çocuk Ekleme)

SEPA-incasso

Doorlopende machtiging (Sürekli Yetkilendirme)

Hierbij geef ik toestemming aan de ISN om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijks vastgestelde donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de ISN. (Cenaze Yardımlaşma Fonu yıllık masraf payının aşağıdaki hesap numaramdan sürekli yetki ile çekilmesi için Hollanda Diyanet Vakfı’na yetki veriyorum.)

ISN Reglement en AVG-overeenkomst

Verzoekschrift (Kayıt müracaatı)

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij ISN-reglement heeft gelezen en daarmee akkoord gaat. (“HDV Cenaze Yardımlaşma Fonu Esaslarını” okuyarak kabul ettim. Cenaze Yardımlaşma Fonu’na yeni katılımcı olarak kayıdımın kabulünü arz ederim.)
AVG-overeenkomst (İletişim bilgilerimin kullanılması)

Voor meer info check ons (Daha fazla bilgi için) privacybeleid.
Bij inschrijven dient er een donatie te worden gedaan aan ISN volgens een van de volgende categorieën:
not: Aile fertlerinden yaşı büyük olana göre giriş ücreti belirlenir (het inschrijfbedrag wordt bepaald op basis van het oudere familielid)
- t/m 39 jaar € 100,-
- 40 t/m 49 jaar € 500,-
- 50 t/m 64 jaar € 750,-
- 65 jaar en ouder € 1250,-

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.