Hajj-evaluatiebijeenkomst volbracht

Op 7 september 2023 heeft er in het gebouw van Vakif BV te Den Haag een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de Bedevaartorganisatie 2023. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Muhlis Koç (Voorzitter ISN), Cengiz Korkmaz (Bestuurslid ISN), groepsleiders en religieuze bedienaren die deelnamen aan de organisatie.

Na een Koranrecitatie hield Koç een openingstoespraak, waarna Prof. Dr. Haluk Songur aan het woord kwam; die bedankte iedereen voor hun toewijding en bijdrage en verklaarde de evaluatierapporten van de groepsleiders te hebben bestudeerd en de daarin genoemde meningen en suggesties te waarderen. Ook gaf hij aan persoonlijk getuige geweest te zijn van een aantal moeilijkheden, maar dat die beheersbaar waren en alle inspanningen erop gericht waren de organisatie soepel te laten verlopen.

Net als in voorgaande jaren is ook dit jaar een enquête gehouden onder de deelnemers aan de hajj. Daarmee zijn ze in de gelegenheid gesteld de verleende dienstverlening te beoordelen. Prof. Songur verklaarde dat bij de analyse van de onderzoeksresultaten is gebleken dat ruim tachtig procent van de deelnemers tevreden was met de organisatie, en dat dit een teken is dat de organisatie succesvol was. Hij voegde daaraan toe dat er rekening zal worden gehouden met enkele punten die de ontevreden deelnemers (zo’n vijftien procent) hebben genoemd.

Nadat ook de groepsleiders en vrouwelijke functionarissen hun meningen en suggesties naar voren hadden gebracht, werd de evaluatiebijeenkomst afgerond.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.