Eerste reizigers vrijwillige pelgrimage (umra) uitgezwaaid

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.