Boodschap ter gelegenheid van de drie gezegende maanden en de nacht van Ragaib 

In de naam van Allah, de Barmhartige en de Erbarmer

Vandaag de nacht van donderdag 7 april 2016 op vrijdag zullen we de nacht van Ragaib beleven; wij smeken onze Almachtige Schepper dat deze nacht al het goede zal brengen. 

Tijdens deze dagen waarin wij ons voorbereiden op de gezegende geboortedag van onze Geliefde Profeet (v.z.m.h), beleven we wederom de vreugde, het geluk en de rust die deze gezegende drie maanden, de maanden van spirituele reiniging, die als een seizoen van vernieuwing over ons heen komen, met zich meebrengen.

De maanden Radjab, Shaban en Ramadan hebben in het gemeenschappelijke geheugen van onze moslimbevolking hun naam gevonden als de “drie gezegende maanden”; echter de maanden Radjab en Shaban danken hun zegening en overvloed aan de laatste maand Ramadan die deze drie afsluit. De maand Ramadan is namelijk de maand die de meest gezegende nacht, de nacht die veel beter is dan een heel mensenleven, in zich herbergt. De reden waarom de maand Ramadan dermate belangrijk, waardevol en gezegend is, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de neerdaling van de openbaring in deze maand is gestart. Onze gezegende Profeet (v.z.m.h) heeft deze twee maanden voor de Ramadan als geestelijke, mentale, lichamelijke voorbereiding gezien op de maand Ramadan opdat er maximaal geprofiteerd kan worden van de genade en de voorziening die daarin verborgen zit.  Derhalve dienen wij dit uit drie maanden bestaande seizoen van zegening en genade dat wordt afgesloten met een feest en begint met de nacht van Ragaib, tot aan de maand Ramadan te benutten om onze vervallen geesteswereld en onze harten te repareren en ons leven weer te herzien.

Kom laten we dan vanaf vandaag onze relatie met de gemeenschap en met Allah herzien, ons inzetten om onze fouten en misstapen te verlaten, laten we gedurende deze drie maanden een serieus werkprogramma maken met betrekking tot de Koran en met onze gezinnen samen ons best doen om de boodschap van onze gezegende Profeet (v.z.m.h) beter te begrijpen.

Met deze gevoelens en gedachten wil ik ten eerste ons waarde volk, onze gelovige broeders en de gehele islamitische wereld feliciteren met het begin van deze drie gezegende maanden en met de nacht van Ragaib; ik spreek de smeekbede uit dat het klimaat van genade en zegening van deze gezegende drie maanden de gehele mensheid zal omvatten en dat de terreur, het geweld en de oorlogen die de laatste tijden de gehele mensheid aantasten, plaats zullen maken voor vrede, rust en stabiliteit.  Moge de Almachtige Schepper de gebeden en al het goede dat we in deze maanden verrichten accepteren.

Islamitische Stichting Nederland

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.