Bijeenkomst over offeren onder volmacht volbracht

De Islamitische Stichting Nederland (ISN), die in samenwerking met het Adviseurschap voor Religieuze Zaken te Den Haag het offeren onder volmacht organiseert, heeft op 11 en 12 juli 2020 bijeenkomsten gehouden die in het teken stonden van de stand van zaken rondom de offerande. Deze bijeenkomsten vonden plaats in de ISN Laleli Moskee te Rotterdam, de ISN Selimiye Moskee te Haarlem en de ISN Ulu Moskee te Zwolle.

Aan de bijeenkomst te Haarlem namen dr. Ali Parlak (Afgevaardigde Raadsman voor Religieuze Zaken), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer), Muhlis Koç (Voorzitter ISN), Murat Türkmen (Secretaris ISN), religieuze bedienaren en moskeevoorzitters uit de regio deel.

De bijeenkomsten startten met een openingsrecitatie uit de Koran, gevolgd door een toespraak van de moskeevoorzitters Metin Özyürek (ISN Laleli Moskee te Rotterdam), Mustafa Yiğit (ISN Selimiye Moskee te Haarlem) en Mehmet Karadeniz (ISN Ulu Moskee te Zwolle). Nadien hield Parlak een toespraak over het belang van de offerande en van de volmachten hiertoe. Parlak benadrukte dat de offerande vooral in het voordeel van de kwetsbare mensen dient te zijn. Yeşilorman benadrukte in zijn toespraak dat de offerande geen lokale, maar een mondiale activiteit is waarvan de opbrengst ten goede komt aan arme, geïsoleerde en onderdrukte mensen elders in de wereld.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.