De Islam in 60 minuten

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) geeft een nieuwe brochure uit, getiteld “De Islam in 60 minuten”. Deze brochure, oorspronkelijk geschreven door oud-voorzitter dr. Fahri Demir, is door het Onderzoekscentrum van ISN herzien, geredigeerd en geactualiseerd.

De folder gaat in op de basisbeginselen van de Islam en behandelt thema’s als essentiële geloofsartikelen, de zuilen van de Islam, islamitische levensstijl, verdraagzaamheid, gedragscodes en moskeeën. Ook wordt ingegaan op de relatie tussen de Islam en eerder gezonden religies. Doel van de folder is om de lezer op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met de grondbeginselen van de authentieke Islam.

De folder wordt de komende weken geleverd aan de 146 ISN-moskeeën. Geïnteresseerden kunnen deze kosteloos afhalen. De folder wordt ook digitaal gepubliceerd, waaronder op onze website en op www.islamenmoslim.org.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.