Aankondiging Ramadanfeest 1441 H./2020 M.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

We zijn verheugd het Ramadanfeest (ʿīd al-fiṭr) te mogen verwelkomen. Dit jaar valt dat op zondag 24 mei 2020. De Ramaḍān is een belangrijke periode voor moslims waarin vrede, broederschap en harmonie centraal staan. Om die reden is het ook een pijnlijk moment om afscheid te moeten nemen van die bijzondere maand.

Vanwege het bid-thuis-beleid was het vasten dit jaar anders dan in de voorgaande jaren. De moskeeën waren dicht. Om van het spirituele karakter van de maand te proeven hebben we onze huizen omgetoverd tot mini-moskeeën. Daarmee hebben we Allah binnenshuis veelvuldig kunnen dienen.

De vastenmaand Ramaḍān was een maand van bezinning. We hebben kunnen proeven van de zegen (baraka) van de suḥūr’s en van de vreugdevolle momenten van de ifṭār’s. We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk uit de heilige Qurʾān te lezen en om het vastengebed (ṣalāt al-tarāwīḥ) te verrichten. Met het vasten, Qurʾān-recitaties, de afdracht van de armenbelasting (zakāt), de vastenaalmoes (zakāt al-fiṭr) en alle andere vormen van liefdadigheid (ṣadaqa) hebben we geprobeerd om onze zielen te zuiveren.

De vastenmaand Ramaḍān is een goede en belangrijke leerschool voor moslims. Laten we Allah dankbaar zijn voor de vele gunsten die Hij ons heeft verleend. Laten we Hem smeken om een einde te maken aan de pandemie.

Laten we onze blijdschap met anderen delen; laten we onze gezinnen, buren, families, vrienden en de gemeenschap als geheel deelgenoot maken in onze blijdschap.

Daar de moskeeën tijdens het feest gesloten blijven, vindt er geen gezamenlijk feestgebed (ṣalāt al-ʿīd) plaats. Het is wel mogelijk om thuis het gebed-na-zonsopgang/mid-ochtendgebed (ṣalāt al-ishrāq/ṣalāt al-ḍuḥā) te verrichten.

Kenmerkend aan de islamitische feestdagen is dat het dan wordt aanbevolen om eventuele onderlinge wrok en woede los te laten en elkaars tekortkomingen te vergeven. Laten we dat dan ook doen, laten we onze broederschap versterken.

Laten we ook onze ouders en onze ouderen niet vergeten. Feliciteer hen en spreek een smeekbede (duʿāʾ) uit voor degenen die reeds zijn overleden. Laten we ook onze kinderen en jongeren het feestgevoel geven, zodat ze later terug kunnen kijken naar deze onvergetelijke tijd.

Onze verantwoordelijkheden gaan na de Ramaḍān gewoon door. Laten we ons voornemen om de schoonheid van de Ramaḍān levend te houden. Laten we onze band met Allah intact houden en ons best doen om een goede moslim te zijn.

Wij hopen dat het Ramadanfeest veel goeds zal brengen voor de moslimgemeenschap, voor de Nederlandse samenleving en voor de gehele mensheid. Wij wensen alle moslims een fijn Ramadanfeest: ʿīd mubārak.

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.