Aankondiging bijeenkomsten Koranfestival

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) organiseert in samenwerking met het Adviseurschap voor Religieuze Zaken te Den Haag diverse bijeenkomsten die in het teken staan van Koranrecitaties die verzorgd worden door vooraanstaande recitators. Daarnaast zullen diverse moefti’s toespraken houden. De bijenkomsten staan gepland rondom de jaarwisseling en vinden plaats in diverse ISN-moskeeën.

De eerste lezing vindt op 30 december 2019 plaats in de ISN Sultan Ahmet Moskee te Zaandam. Moefti Recep Şükrü Balkan, imam Metin Çakar, gebedsoproeper Furkan Tıraşçı en imam Ali Derman zullen dan aanwezig zijn.

De verdere lezingen staan gepland op 1 januari 2020 bij de ISN Ulu Moskee te Bergen op Zoom en op 2 januari 2020 bij de ISN Laleli Moskee te Rotterdam. Dan zullen ook dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Koranspecialist en -docent Osman Egin, Ferruh Muştuer en Bünyamin Topçuoğlu (beiden Koranrecitator en imam) aanwezig zijn.

De lezingen starten na afloop van het nachtgebed (salat al-isha), om 19:30 uur. Alle geïnteresseerden kunnen deelnemen. 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.