20e Algemene Vergadering ISN volbracht

Op 10 maart 2019 werd de 20e Algemene Vergadering van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) gehouden. Dit vond plaats in het Haagse hoofdkwartier van ISN.

De Vergadering werd bijgewoond door diverse hoogwaardigheidsbekleders en andere betrokkenen. Onder de aanwezigen bevonden zich dr. Selim Argun (Vicevoorzitter Presidium voor Religieuze Zaken en Vicevoorzitter Algemene Raad ISN), Erdal Atalay (Directeur Externe Betrekkingen Presidium voor Religieuze Zaken), grondleggers van ISN en leden van de Algemene Raad.

De Algemene Vergadering ving aan met een recitatie uit de Koran. Vervolgens werd een vierkoppig adviescollege gevormd, bestaand uit dr. Selim Argun, prof. dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Erdal Atalay en prof. dr. İrfan Aycan. Nadien werden de agendapunten behandeld.

Tijdens de Vergadering vond er een voordracht plaats van het activiteitenrapport en de jaarstukken. Vervolgens werd, door Arif Soytürk (Lid Commissie van Toezicht), een intern auditrapport voorgedragen. Na een nabespreking werd decharge verleend aan het zittende bestuur.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.