ISN helpt slachtoffers aardbeving


Verdriet en solidariteit 

Onze harten zijn door de recente aardbevingen in Turkije gevuld met verdriet. Tegelijkertijd zien wij in deze donkere periode een samenleving waarin solidariteit de boventoon voert. Een samenleving waarin over de grenzen heen wordt gekeken en direct hulp en steun wordt geboden aan de slachtoffers van de aardbeving.

ISN in actie 

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) zet zich net als veel Nederlanders in om hulp te bieden aan deze slachtoffers. Als koepelorganisatie met 148 vertegenwoordigde moskeeën, hebben wij inmiddels 2,8 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers. Wij zijn overweldigd door het aantal mensen die gedoneerd hebben. Ondanks de tijdelijke onbereikbaarheid van onze website door de hoge belangstelling.

In eerste instantie worden gelden besteed aan primaire levensbenodigdheden en acute hulp. ISN zal erop toezien dat de gelden en goederen hun bestemming bereiken.

Gebonden door solidariteit 

De solidariteit die wij zien, is hartverwarmend. Onderwijzers bellen ons op om actie te ondernemen voor inzamelacties op school en overal in het land zijn organisaties begonnen met het inzamelen van hulpgoederen en geld.

Op vrijdag 10 februari zal tijdens de vrijdagpreek het thema solidariteit centraal staan. Er zal een oproep worden gedaan in onze moskeeën om bij te dragen aan de inzamelacties. Tevens zal een begrafenisgebed worden gehouden voor de overledenen in het rampgebied. Wij zijn verheugd en dankbaar voor de steun uit alle lagen van de samenleving, ongeacht religie of afkomst. Het geeft ons trots en een warm gevoel te weten dat we samen in actie komen voor deze noodsituatie.

Steun blijft nodig

Laten wij deze inspanningen blijven onderhouden en de slachtoffers in deze moeilijke tijden blijven steunen. Onze gedachten zijn bij hen en wij hopen snel te zien hoe wij de verwoestingen kunnen herstellen en de slachtoffers kunnen helpen op weg naar herstel.


EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: kunt u contact opnemen met het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland (ISN), hulpturkije@diyanet.nl

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.