Voorbereidend seminar ISN voor aankomende pelgrims

In het kader van 200 personen die zich hebben aangemeld om een vrijwillige bedevaart (umra) te verrichten, hebben de Islamitische Stichting Nederland (ISN) en Vakıf BV gezamenlijk een voorbereidend seminar gehouden. Het seminar vond, op 20 december 2019, plaats in de conferentiezaal van de ISN Laleli Moskee te Rotterdam.

Onder de aanwezigen bevonden zich dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Cevdet Keskin (Procesmanager Bedevaartorganisatie Vakıf BV), de verantwoordelijke groepsleiders tijdens de bedevaart, aanstaande pelgrims en hun familieleden.

ISN organiseert jaarlijks umra-reizen. Dit jaar hebben zich 200 personen aangemeld, waarvan 115 studerende jongeren. Ze worden vergezeld door zes geestelijke bedienaren, waarvan een vrouw, die dienst zullen doen als groepsleider.

De pelgrimsgroep bestaat uit vijf subgroepen. Deze zullen eerst een bezoek brengen aan Mekka, gevolgd door een bezoek aan de stad Medina. Nadien zullen zij terugkeren naar Nederland.

ISN steunt hulpbehoevende inwoners van Kameroen

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) reikt de helpende hand aan de moslims die in Kameroen leven. ISN doet dit in samenwerking met het Coördinatieteam voor Religieuze Zaken te Kameroen.

Het Coördinatieteam laat in een reactie weten erg tevreden te zijn met de binnengekomen hulp en dat deze en alle andere vormen van wereldwijde hulp mede te danken is aan de mondiale dienstverlening van de desbetreffende afdelingen van het Presidium voor Religieuze Zaken.

ISN heeft zich aangesloten bij deze grootschalige charitatieve initiatieven en steunt op dit moment de behoeftige inwoners van twaalf landen.