Eerste reizigers vrijwillige pelgrimage (umra) uitgezwaaid

De Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN), Vakıf BV, organiseert net als in de voorgaande seizoenen wederom vrijwillige pelgrimagetochten (umra).

De eerste groep, die uit 75 pelgrims bestaat, vertrok op 7 december 2019. Ze werden uitgezwaaid op luchthaven Schiphol.

De eerste bedevaartgangers reizen af in twee subgroepen. Deze groepen worden aangevoerd door drie religieuze bedienaren, waaronder een vrouwelijke. De afreis werd bijgewoond door Cevdet Keskin (Procesmanager Bedevaartorganisatie Vakıf BV). Voorafgaand aan het afscheid werden er diverse smeekbeden (du’a) voorgedragen. De pelgrimsreis duurt twee weken en de groep keert op 21 december 2019 terug.

Eerste reeks moskeebezoeken ISN Vrouw en Gezin afgerond

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) is gestart met een reeks moskeebezoeken waarbij vrouwelijke moskeegangers bij elkaar komen en dialoogbijeenkomsten plaatsvinden. Het doel hiervan is om vrouwen sterker te betrekken bij de activiteiten van de moskeeën en van ISN. De bijeenkomsten vinden in alle regio’s plaats.

De bezoeken worden sinds 11 november 2019 afgelegd, welke begon bij de ISN Osmangazi Moskee te Veendam. Nadien volgden de ISN Orhangazi Moskee te Hoogezand, ISN Kocatepe Moskee te Rotterdam, ISN Selimiye Moskee te Lochem, ISN Eyup Sultan Moskee te Vlaardingen, ISN Türkiyem Moskee te Arnhem en tot slot de ISN Muradiye Moskee te Schiedam.

Tijdens de bijeenkomsten zijn er, op verzoek van de moskeebestuurders, diverse bijeenkomsten en interactieve lezingen gehouden ten behoeve van vrouwelijke moskeegangers. Tevens is er gesproken over toekomstige activiteiten van ISN Vrouw en Gezin. Toekomstige activiteiten die in dat kader zullen plaatsvinden worden vooraf gepland, in samenspraak met de afdeling ISN Vrouw en Gezin. Ook is er afgesproken dat de gehouden activiteiten systematisch worden vastgelegd, ten behoeve van bijvoorbeeld de jaarlijkse verslagen.

Het doel van ISN Vrouw en Gezin is om alle aangesloten moskeeën minimaal eenmaal per jaar te bezoeken.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.