ISN-Jongeren werken met elan aan inzamelingsactie voor Jemen

De vrouwentak van de afdeling ISN-Jongeren is een inzamelingsactie begonnen ten behoeve van de slachtoffers in Jemen. Om hier meer aandacht voor te vragen heeft ISN-Jongeren op 11 mei 2019 een iftar-programma georganiseerd te ISN Mimar Sinan Moskee te Heerhugowaard.

Het iftar-programma begon met een recitatie uit de Koran. Vervolgens vond er een voordracht plaats over het belang van broederschap en liefdadigheid. Na deze voordracht werd er een presentatie gehouden over de hulpactie voor Jemenieten, om met name jongeren bewust te maken van de problematiek.

Tijdens het iftar-programma waren stands opgezet waarbij bezoekers zaken als boeken, boekenleggers, tassen en fotolijsten konden aanschaffen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan hulpbehoevende Jemenieten.

Een vertegenwoordiger van de Regio 1 van de afdeling ISN-jongeren besloot het programma met de volgende indrukwekkende smeekbede (du’a): ‘Moge onze Heer de goede daden van al onze broeders en zusters aanvaarden. Moge de eenheid en onderlinge saamhorigheid van onze jongeren behouden blijven. Moge zij het pad van de kennis succesvol bewandelen en welbewust door het leven gaan.’