Doelstellingen van ISN

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Binnen de aangesloten moskeeverenigingen alle moslims wegwijs maken bij het leren en onderhouden van de religieuze verplichtingen.
 • Tegemoetkomen aan de religieuze behoeften en het aanbieden van religieuze activiteiten om het geloof te kunnen beleven en delen.
 • De groei en ontplooiing van het geestelijk leven stimuleren en ondersteunen.

Ativiteiten:

 • De belangrijkste activiteiten zijn:
 • Het verwerven en beheren van onroerende goederen
 • Hulp aanbieden bij de pelgrimsreizen en de uitvaart
 • Adviseren van moslims over religieuze rituelen zoals het gebed, de bedevaart naar Mekka, de Ramadan en andere religieuze feestdagen.
 • Bijstaan van moslims rondom de levenscyclusrituelen, zoals de geboorte, besnijdenis en huwelijk.
 • Het verzorgen en aanbieden van islam- en koranlessen
 • Vertalen en publiceren van informatieve boeken
 • Aanbieden van deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers
 • Samenwerken met ‘Türkiye Diyanet Vakfı en met de in Nederland gevestigde moslimorganisaties
 • Samenwerken met kerken, synagogen en andere religieuze groepen
 • Voorlichting geven over diverse levensbeschouwelijke onderwerpen aan moslims en mensen die geïnteresseerd zijn in de islam.

In de loop van de tijd is dit verder uitgebreid waarbij vooral aandacht wordt gegeven aan activiteiten die de integratie bevorderen van moslims in Nederland. Vanaf de dag van oprichting heeft de ISN haar diensten verder ontwikkeld en gediversifieerd op het terrein van religieuze activiteiten, maatschappelijke activiteiten, publicaties van boeken en godsdienstonderwijsactiviteiten. De inkomsten van de ISN bestaan hoofdzakelijk uit bijdrage van donateurs, lokale stichtingen en giften. Daarnaast zijn er inkomsten via inschrijfgelden, huuropbrengsten, verkoop van boeken en kalenders en bijdragen voor excursies. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het in stand houden van de moskee bezittingen en de kosten voor uitvaart.