Bestuursorganen

Met de statutenwijziging is het aantal bestuursorganen van ISN verhoogd van drie tot vier en vond er een herindeling plaats van de reeds bestaande organen. Dienovereenkomstig heeft de Algemene Raad ingestemd met de vorming van de volgende vier organen:

  1. Algemene Raad
  2. Commissie van Toezicht
  3. Raad van Toezicht
  4. College van Bestuur

Raad van Toezicht

Prof. Dr. Yavuz Ünal

Voorzitter

Osman Gülbe

Secretaris

Muhsin Köktaş

Penningmeester

Hikmet Gürcüoğlu, M.Sc.

Lid

Adil Çiftçi

Lid

College van Bestuur

Cengiz Korkmaz

Voorzitter

Mehmet Okumuş

Secretaris

Mustafa Yiğit, MSc. RC

Penningmeester