Bestuur

Het bestuur van de Islamitisch Stichting Nederland bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 9 personen die gezamenlijk het functioneren van de stichting bewaken. Het algemeen bestuur wordt benoemd voor een periode van 2 jaar en wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester.