Bestuur

Het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden die gezamenlijk het functioneren van de stichting bewaken. Het algemeen bestuur wordt benoemd voor een periode van twee jaar en wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester.